Anna Flodberg & Ann-Charlotte Runnvik

Med hjärtat i handen och nerverna utanpå  – Orka livet som npf-förälder – Norstedts förlag 2022

Varför ville ni skriva just den här boken?

- Vi är båda föräldrar till barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar som adhd och autism. Många böcker som berör föräldraskap och barn med npf handlar om hur du som förälder ska bemöta ditt barn på bästa sätt. Böckerna är ofta också skrivna av professionella som psykologer och vi som föräldrar blir objekt i stället för subjekt och avsändare. Eller så är de skrivna som en självbiografisk känna-igen-sig- historia av en förälder till en annan.

Vi kände att det saknades en bok där fokus låg på föräldrarna och deras utmanande situation. Ofta kan man känna sig ensam och sårbar i sin situation, medan omvärlden kan vara oförstående och dömande. Vi ville skiva en bok för att peppa föräldrar att ta hand om sig och att de är good enough som de är. Eftersom vi båda är vana att skriva och använda oss av intervjuer i olika projekt, kändes det viktigt att utöver självbiografiska inslag även vända oss till proffs som ofta möter npf-föräldrar för att söka de svar vi inte själva hade på sådant som svar svårt att greppa.

 

Hur var skrivprocessen?

- Skrivprocessen var dynamisk och varade under flera år. Det blev många resor till A-C:s fritidshus där vi kunde dra oss undan från våra familjer, arbeta effektivt varvat med reflektionstid och vila.

Vi började att var och en på sitt håll fick skriva ned det självbiografiska material vi ville ha med i boken - som det Caroline kallar ”ösa sand i sandlådan”.

Därefter läste vi varandras texter och diskuterade vilka experter vi ville intervjua och satte en preliminär titel.

Vi lät experterna läsa våra texter och intervjuade dem sedan med samma typ av frågeställningar, samt tog del av deras särskilda ämneskunskaper. Alla intervjuer transkriberades så vi lätt kunde gå tillbaka till dem senare för citat.

Efter det kom en period där vi stod i kontakt med ett par förlag, diskuterade vad som var viktigt för oss att förmedla och arbetade om manusets struktur utifrån detta.

När vi fick Norstedts som förlag la vi den slutliga strukturen och texten arbetades om med tanke på mottagaren. Vi ville att boken skulle bli läsbar även för utmattade och stressade föräldrar som kan ha svårt att orka läsa och ta till sig text. För oss var det viktigt att slå an en vänlig ton genomsyrad av self-compassion, att skriva från hjärta till hjärta. Till skillnad från en neutralt hållen expertton eller en självbiografisk introvert ton.

 

Vilka var fördelarna - och utmaningarna - med att skriva två?

- Eftersom vi lärt känna varandra för över tjugo år sedan då vi skrev en uppsats i statsvetenskap ihop, hade vi en förkunskap om hur vi fungerade ihop och att vi båda arbetar målinriktat och för projekt i hamn. Vi har varit måna om en respekt för våra olika styrkor och svårigheter och kompletterat varandra bra där. Eftersom vi båda har vana av att arbeta med skrivande och text har vi därför lätt kunnat redigera varandras texter och arbetat ihop ett material med tanke på ett särskilt format. Ofta har vi suttit i varsitt rum och arbetat på varsin dator, skickat texter mellan varandra och tagit pauser där vi diskuterat text.

En utmaning har varit ovissheten innan vi fick ett förlag. Men det visade sig att vi i slutändan även lyckades där genom att lita på varandras styrkor.

 

Vad har Författarakademin hittills kunnat bidra med till era författarskap?

- Det kreativa förhållningssättet öppnar upp för nya sätt att tänka, strukturera och formulera text. Vi behövde en kickstart för att luckra upp idéer till nya projekt för vi vill fortsätta att skriva ihop och det känns som vi verkligen kommit igång där.

 

Vad har ni för skrivprojekt och -drömmar nu?

- Vi har lite olika enskilda projekt och ett större gemensamt som vi ska sätta i gång att jobba med ordentligt när vi får tid att åka upp till en första skrivhelg i A-C:s fritidshus. Det är möjligt att det kommer fler fackböcker framöver, men nu vill vi utmana oss med något fiktivt, spänning kanske, lite romans kanske. Miljön, plotten och karaktärerna finns där, men det gäller att fördjupa och komma i gång med själva skrivandet. Det ser vi fram emot!